Strona wydawcyTOLO     O Książce    


O autorce

BOŻENA GOSTKOWSKA urodziła się w Wilnie. Po wojnie, gdy Wileńszczyznę wcielono do ZSRR i rozpoczęła się repatriacja Polaków z Kresów do Polski, przyjechała wraz z rodziną do Lublina. Tam ukończyła szkołę podstawową, średnią i studia (fizyka na Uniwersytecie Marii Curie–Skłodowskiej).

 

Od wielu lat mieszka w Warszawie. Dotychczas pisała na tematy zawodowe. Ma na koncie artykuły, podręczniki i publikacje popularnonaukowe z dziedziny fizyki jądrowej i ochrony radiologicznej.

 

Na emeryturze wreszcie znalazła czas, by zająć się tym, na co od dawna miała ochotę – spisywaniem wspomnień rodzinnych.