Strona wydawcyR.ReaganO książce mówili  O autorze Fragmenty 


O książce

Ronald Reagan i obalenie komunizmu to nowa, przełomowa historia walki Reagana z imperium zła – aż po ostateczne zwycięstwo. Podtytuł tej książki: Zbliżenie na Polskę, został dodany ze względu na odkryty i opisany przez Kengora – na podstawie ostatnio odtajnionych dokumentów - zdumiewający i kluczowy wpływ jaki na decyzje Reagana miały wydarzenia w Polsce. Reagan zażądał aby w codziennym streszczeniu najważniejszych wiadomości (CIA), które otrzymywał rano, była teczka poświęcona wyłącznie Polsce.  Prezydentowi dostarczano to do jego rezydencji rano. Przez długi czas jego pierwsze pytanie brzmiało: „Co się dzisiaj dzieje w Polsce?” ... Nazywał Polskę rdzeniem imperium sowieckiego – spośród siedmiu przyległych krajów - ustępującą znaczeniem jedynie samej Rosji. Uważnie śledził działania Jana Pawła II ... Śledził także, co się dzieje z Lechem Wałęsą i z tym wspaniałym ruchem, od razu bowiem zdał sobie sprawę, że gdy ten rdzeń zacznie się rozpadać, pociągnie za sobą resztę. Uważał, że jeśli Polska wypadnie z imperium, to wszystko się rozwali. Polska stanowiła szansę na to, co nazywał „rozplątaniem imperium”. Nie przypadkowo wydawca wybrał na okładkę zdjęcie, na którym Prezydent Reagan salutuje Polskę, stojąc pod pomnikiem Poległych Stoczniowców podczas wizyty w Gdańsku 16 września 1990 roku.

Ta fascynująca książka, oparta na dogłębnych studiach, opowiada historię człowieka, który wierzył, że jego obowiązkiem jest uratować świat przed sowieckim uciskiem. To opowieść o walce jednego Amerykanina, która zakończyła najdłuższą wojnę XX wieku. To opowieść o człowieku, który zmienił bieg historii. Opowieść o krucjacie.

Wykorzystując całe sterty niedawno odtajnionych dokumentów, Kengor układa barwną mozaikę słów i czynów Reagana zwieńczonych upadkiem Związku Sowieckiego. Od poparcia udzielanego afgańskim buntownikom aż po potajemne porozumienie z Arabią Saudyjską w sprawie ropy, które doprowadziło do załamania sowieckiej gospodarki, Reagan przez osiem lat sprawowania urzędu przyczynił się do zwycięstwa nad Związkiem Sowieckim bardziej niż jakikolwiek inny rząd w historii zimnej wojny. Niezwykle szczegółowo autor wyjaśnia zasadnicze posunięcie Reagana, jakim było nasilenie wyścigu zbrojeń z Moskwą; decyzja ta, choć politycznie niepopularna, okazała się decydująca dla ostatecznego upadku komunizmu. 

W pełnej dramatyzmu relacji Paul Kengor ukazuje życie czterdziestego prezydenta Stanów Zjednoczonych w całkowicie nowym świetle, szczegółowo relacjonując jego długą kampanię przeciw Związkowi Sowieckiemu. Dociera aż do korzeni antykomunistycznych przekonań Reagana w czasach, gdy przewodniczył on Stowarzyszeniu Aktorów Filmowych i podejmował zdecydowane działania, by nie dopuścić do opanowania Hollywood przez komunizm. Doświadczenia z tamtych lat dały mu odwagę do wystąpienia w obronie ciemiężonych przez Związek Sowiecki narodów i pomogły w błyskotliwej karierze politycznej, która od samego początku miała jeden cel: położyć kres komunizmowi. 

Kengor odwiedził wielu znaczących członków administracji Reagana i rozmawiał z tymi, którzy przyczyniali się do kształtowania polityki zagranicznej. Ich świadectwo dało wgląd w serca i umysły ludzi najbliższych prezydentowi i pokazało, jak grupa ta przekładała jego idee na całościową strategię zmierzającą do zniszczenia ZSRR. Co więcej, Kengor zagłębia się w nigdy dotąd niebadane sowieckie dokumenty i artykuły propagandowe, odkrywając, jak druga strona postrzegała działalność Reagana i jak starała się dyskredytować jego dokonania własną, jedyną w swoim rodzaju bronią – dezinformacją. Mamy tu także rewelacje na temat liberalnego amerykańskiego polityka, który podobno zwrócił się do Sowietów, by zapobiec reelekcji Reagana w 1984 roku.